Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Золотой фонд
Новое в справочном разделе

Мей Питер де

Имя кратко: Мей Питер де
Имя на родном языке: Peter De Mey
Тип персоны: Зарубежные исследователи
Профессиональные интересы: Догматическое богословие, Экуменизм
Конфессии: Католичество
Краткая биографическая справка:

Бельгийский ученый и богослов.

Родился в 1966 г.

Профессор Лувенского университета. Директор Центра межконфессиональных исследований при Лувенском университете.

Специализация: католическое догматическое богословие, экуменическое богословие.


Библиография работ автора:

Избранная библиография

De Mey, P. (2012). Recente interpretaties van Lumen Gentium. Tijdschrift voor Theologie, 52, 372-383 .

De Mey, P. (2012). Recent Views of Lumen Gentium, Fifty Years after Vatican II. Horizons, 39 (2), 252-281 .

De Mey, P. (2012). Keeping Mission and Unity Together: Impulses from Roman Catholic Ecclesiology and from Multilateral and Bilateral Dialogue Processes. Internationale Kirchliche Zeitschrift, 103, 64-89 .

De Mey, P. (2012). Auf dem Weg zu einer konkreten Communio-Gestalt der Kirche: 50 Jahre Lumen Gentium. Theologische Revue, 108 (5), 355-374 .

Dillen, A., Knieps, T., De Mey, P., Pollefeyt, D., Steen, M. (2011). Vitale kerkgemeenschappen ter plaatse. Reflecties over christelijke gemeenschap, lokaliteit en leiderschap. Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, 41 (1), 5-29 .

De Mey, P. (2011). Ist es immer eine Tugend im ökumenischen Dialog mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen? Reflexionen über die Spannung universaler und regionaler Identitäten in der römisch-katholischen Kirche. Ökumenische Rundschau, 60 (4), 426-436 .

De Mey, P., De Witte, P., Schelkens, K. (2011). Een nieuwe commentaar op de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie (Deel 4). Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal (41), 443-462 .

De Mey, P. (2011). Church Renewal and Reform in the Documents of Vatican II: History, Theology, Terminology. The Jurist, 71, 369-400 .

De Mey, P. (2011). 'De verdeeldheid reikt niet tot in de hemel' - Anton Houtepen als oecumenicus. Tijdschrift voor Theologie, 51 (2), 152-169 .

De Mey, P. (2009). The Bishops’ Participation in the Threefold Munera: Comparing the Appeal to the Tria Munera at Vatican II and in the Ecumenical Dialogues. The Jurist, 69, 31-58 .

De Mey, P. (2008). An Investigation of the Willingness to Develop a Eucharistic Ecclesiology in Roman Catholic Magisterial Teaching on the Church and in the Orthodox-Roman Catholic Ecumenical Dialogue. ET Bulletin, 19 (2), 79-99 .

De Mey, P. (2008). Aanzetten tot een katholieke receptie van de recente oefening in het nadenken over wezen en zending van de kerk vanwege de commissie voor Geloof en Kerkorde (2005). Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 38 (2), 139-150 .

De Mey, P. (2008). "A Certain Degree of Unclarity". Observations on ‘The Local and Universal Dimensions of the Church’ from a Roman Catholic Perspective. Exchange: Journal of Missiological and Ecumenical Research, 37, 456-465 .

De Mey, P. (2007). Eine katholische Reaktion auf ‘Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten der Lehre von der Kirche’ der römisch-katholischen Kongregation für die Glaubenslehre. Ökumenische Rundschau, 56, 567-571 .

De Mey, P., Schiltz, K. (2006). The Dialogue between Theology and Music. The Theological Significance of the War Requiem by Benjamin Britten. Transfiguration. Nordic Journal of Christianity and the Arts, 6 (2), 27-60 .

De Mey, P. (2005). Oecumene in Europa: Een voorstelling van de Charta Oecumenica. Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 35, 439-458 .

De Mey, P. (2002). Is the connection of 'catholicity' and 'globalization' fruitful? An assessment of recent reflections on the notion of catholicity. ET Bulletin, 13, 169-181 .

De Mey, P. (2001). Kerk als sacrament: de lotgevallen van een conciliair kerkmodel. Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 31, 19-33 .

De Mey, P. (2000). 'Métaphysique de l'histoire' versus 'métaphysique théonome'. Le parcours commun de Troeltsch et du premier Tillich. Laval Théologique et Philosophique, 56 (3), 471-487 .

De Mey, P. (1998). Historical Criticism and the Resurrection of Jesus: a New Tendency in Recent Scholarship. Louvain Studies, 23, 246-273 .

De Mey, P. (2012). Apophatic and Kataphatic Theology in Dumitru Staniloae (1903-1993). Orizonturi Teologice, 12 (1), 9-22 .

De Mey, P. (2009). “Is het gras aan de overkant altijd groener?”. Tussenruimte, 2 (1), 24-29 .

De Mey, P. (2005). A Call to Conversion. An Analysis of ‘The Princeton Proposal for Christian Unity’. Ecumenical trends, 34, 49-58 .

De Mey, P. (2004). Oecumenische dialoog over de kerk: Een exemplarische terreinverkenning. Wereld en zending: tijdschrift voor missiologie, 33 (2), 55-65 .

De Mey, P. (2004). Church as Sacrament. A Conciliar Concept and Its Reception in Contemporary Theology. Roczniki teologiczne, 51, 111-131 .

De Mey, P., Schiltz, K. (2003). Goddelijke belofte of menselijke catastrofe: een analyse van het Offertorium uit Benjamin Brittens War requiem. Adem: driemaandelijks tijdschrift voor muziekcultuur, 39 (1), 7-13 .

De Mey, P. (1997). Twee verjaardagen voor de dialoog tussen katholieken en lutheranen. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 64 (4), 62-65 .

De Mey, P. (1996). Theologie in fragmenten. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 63 (1), 32-39 .

De Mey, P. (1996). Het succes van James Redfield: de spiritualiteit van New Age en modieuze interesse voor lokale culturen. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 63 (8), 32-39 .

De Mey, P. (1996). Een eigenzinnig huwelijk tussen kunst en religie: de ‘roeping’ van Arnold Schoenberg. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 63 (2), 62-65 .

De Mey, P. (1996). Biografische theologie. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 63 (6), 36-39 .

De Mey, P. (1995). Bisschop Gaillot en de `Geloofszin der gelovigen’. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 62 (5), 38-41 .

De Mey, P. (1994). Een postmodern kerstspel. The Baby of Mâcon van Peter Greenaway. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 61 (5), 40-43 .

Автор 1 публикации:

    Мей Питер де, Юдин Виктор, диакон
    17 декабря 2012 г.
    (Статья)
    Интервью с одним из организаторов конференции "Понимание задач следующего Собора Православной Церкви" (18-20 октября 2012 года, Париж) директором Центра межконфессиональных исследований факультета теологии и религиоведения Лёвенского католического университета Питером Де Мей.


добавить на Яндекс добавить на Яндекс